Критерии оценки
Актуальность:
Грамотность:
Стиль:
Комментариев:
0
Рейтинг статьи:
0

Ваши комментарии и оценки формируют рейтинг публикации. Лучшая публикация попадает в ТОР и это дает возможность автору стать экспертом сайта.

Внимание!
Автор самостоятельно размещает свои материалы на нашем сайте и несет за их достоверность полную ответственность. Редакция не всегда разделяет мнение автора.

Live
МВФ и Всемирный банк недовольны проектом пенсионной реформы
Олег Ростовцев 22.09 14:01 — комментирует новость МВФ и Всемирный банк недовольны проектом пенсионной реформы
Гройсман пригрозил Раде отставкой
Олег Ростовцев 22.09 13:59 — комментирует новость Гройсман пригрозил Раде отставкой
КНДР снова может испытать водородную бомбу
Олег Ростовцев 22.09 13:57 — комментирует новость КНДР снова может испытать водородную бомбу
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР №32 (Сентябрь), 2017г.
Борис Рогозин 22.09 13:45 — комментирует статью ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР №32 (Сентябрь), 2017г.
Мартышкин труд ментальных паразитов
Федор Байдал 22.09 13:27 — комментирует статью Мартышкин труд ментальных паразитов
Мартышкин труд ментальных паразитов
Владимир Коваль 22.09 13:22 — комментирует статью Мартышкин труд ментальных паразитов
Мартышкин труд ментальных паразитов
Владимир Коваль 22.09 13:18 — комментирует статью Мартышкин труд ментальных паразитов
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР №32 (Сентябрь), 2017г.
Сергей Зленко 22.09 13:01 — комментирует статью ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР №32 (Сентябрь), 2017г.
Минск предложил провести у себя переговоры ЕС, США, России и Китая
Олег Ростовцев 22.09 12:56 — комментирует новость Минск предложил провести у себя переговоры ЕС, США, России и Китая
Виктор Медведчук: Антироссийская санкционная война играет на руку экстремистам
Олег Ростовцев 22.09 12:52 — комментирует новость Виктор Медведчук: Антироссийская санкционная война играет на руку экстремистам
Хорватия согласна помочь в реализации Минских соглашений
Олег Ростовцев 22.09 12:50 — комментирует новость Хорватия согласна помочь в реализации Минских соглашений
Виктор Медведчук: Антироссийская санкционная война играет на руку экстремистам
Сергей Зленко 22.09 12:35 — комментирует новость Виктор Медведчук: Антироссийская санкционная война играет на руку экстремистам
И снова о школьной реформе
Федор Байдал 22.09 12:07 — комментирует статью И снова о школьной реформе
ГФС: Треть топлива в Украине поставляется теневым рынком
Олег Ростовцев 22.09 12:02 — комментирует новость ГФС: Треть топлива в Украине поставляется теневым рынком
НАТО поддерживает введение миротворцев на Донбасс
Олег Ростовцев 22.09 12:01 — комментирует новость НАТО поддерживает введение миротворцев на Донбасс
Президент Румынии отменил визит в Украину из-за нового закона об образовании
Олег Ростовцев 22.09 11:59 — комментирует новость Президент Румынии отменил визит в Украину из-за нового закона об образовании
Мартышкин труд ментальных паразитов
Федор Байдал 22.09 11:52 — комментирует статью Мартышкин труд ментальных паразитов
Мартышкин труд ментальных паразитов
Федор Байдал 22.09 11:42 — комментирует статью Мартышкин труд ментальных паразитов
Часть 1. (продолжение) «Выбор ниши на старте, или чем нужно заняться”
Владимир Коваль 22.09 11:36 — комментирует статью Часть 1. (продолжение) «Выбор ниши на старте, или чем нужно заняться”
Часть 1. (продолжение) «Выбор ниши на старте, или чем нужно заняться”
Владимир Коваль 22.09 11:28 — комментирует статью Часть 1. (продолжение) «Выбор ниши на старте, или чем нужно заняться”
Законотворчество
Нова-стара Конституція...

Українська практика застосування конституційних норм неодноразово ставала підгрунтям для ініціювання змін до Конституції України. У Верховній Раді України, починаючи з 28 червня 1996 року, до сьогодні було зареєстровано більше десятка проектів законів України про внесення змін до Конституції України. Окремі законопроекти передбачали виключно точкове вдосконалення тих чи інших положень Основного Закону, при цьому деякі з них мали на меті докорінно реформувати державу.

Проблема ефективного функціонування органів публічного управління в Україні не може бути вирішеною без докорінного реформування конституційно-правового статусу та засад діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади в областях і районах.

Необхідність розширення повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня (села, селища, міста) та наділення їх відповідними фінансовими і матеріальними ресурсами є вкрай важливим й економічно доцільним. На актуальність цього питання неодноразово звертали увагу представники інститутів громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування та їх об’єднання, вітчизняні науковці і практики конституціоналісти.

Органи місцевого самоврядування повинні отримати низку додаткових повноважень щодо організації належного вирішення питань місцевого значення, які можуть бути вирішеними найбільш ефективно саме на відповідному рівні. З точки зору політичної та соціальної доцільності, одночасно з відповідними повноваженнями органи місцевого самоврядування мають отримати належні правові механізми їх реалізації, а також необхідне матеріально-фінансове забезпечення.

Метою запропонованих змін є вдосконалення конституційно-правового статусу вищих органів державної влади відповідно до засад функціонування держави з парламентсько-президентською формою правління, а також реформування конституційно-правового статусу органів місцевого самоврядування.

Проектом Закону України «Про внесення змін до Конституції України», запропонованим на розгляд до Верховної Ради України, чітко, повно, системно та однозначно запропоновано вдосконалити конституційні засади функціонування Верховної Ради України як єдиного законодавчого представницького органу, уточнити окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України, Кабінету Міністрів України та прокуратури. Гарантується діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, сформованої у порядку та з повноваженнями, визначеними законом про Регламент Верховної Ради України.

Законопроектом конкретизовано окремі повноваження Президента України, в тому числі щодо реалізації ним повноважень як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Переважна більшість запропонованих змін стосуються саме децентралізації публічної влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування. Запропоновано докорінно змінити засади організації та функціонування органів місцевого самоврядування шляхом закріплення його розуміння як права і спроможності жителів громад у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Закріплено, що розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.

У регіонах і районах пропонується запровадити інститут представників Президента України, які на відповідній території здійснюватимуть нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, координуватимуть взаємодію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, спрямовуватимутьта організовуватимуть діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану, здійснюватимуть інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Одночасно з реформуванням статусу органів місцевого самоврядування конкретизуються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, закріплено вимогу регулювання законом умов та порядку утворення, ліквідації, зміни меж, найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів у межах районів.

На перший погляд, такі зміни є доцільними і нібито дійсно надають повноваження регіонам, однак це тільки так здається... Запропоновані зміни дають Президенту України необмежені повноваження та придушують і без того відсутню демократію в державі. Представники Президента, так звані префекти, будуть мати необмежені повноваження згідно з якими зможуть вирішувати широке коло питань, зокрема по розпуску місцевих Рад без узгодження з Конституційним Судом України. Всі ці дії будуть прикриватись благими намірами - боротьбою з сепаратизмом, тобто місцеві Ради будуть "дмухати на холодну воду" при вирішенні нагальних питань і потреб місцевої громади... До того ж, і наш "любий" Президент зможе впливати на такі депресивні, з його точкі зору, регіони, призначаючи тимчасового адміністратора, який буде керувати регіоном до наступних виборів.

Нами запропоновані додаткові зміни в "Закон України про зміни до Конституції України" які, будем надіятись, будуть розглянуті Верховною Радою України. Запропоновані норми посилять відповідальність Держави перед громадянами України та нададуть додаткових гарантій правам людини в Державі.

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагляд за додержанням прав людини та законів України при виконанні судових рішень, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини, покладається на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3)нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) Виключити

5) Виключити

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років. (залишити речення)

Доповнити Конституцію України новим розділом "АДВОКАТУРА" або ст. у Розділ VIII

ПРАВОСУДДЯ

       Ст. 131-1 Адвокатура України є незалежним та недержавним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництво та надання інших видів правової допомоги.

       Організація і порядок діяльності Адвокатури України визначається законом.

       Держава забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності та незалежності Адвокатури України.

Материалы этого раздела размещаются авторами самостоятельно в режиме свободной постановки. Редакция может не разделять позицию автора.

Уважаемые авторы! Просим вас не использовать сайт "Украинский выбор" для перепоста материалов с других источников и рекламы товаров и услуг. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Комментарии (4)
Владимир Коваль | 12.07.2015 08:21

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) Виключити;

2) Виключити;

3)Виключити;

4) Виключити

5) Виключити

Наталия Миролюб | 08.07.2015 08:11

Віктор. ви ці свої напрацювання подавали на розгляд до ВР?

Свои предложения по внесению изменений в Конституцию Украины мы подавали депутату ВР Нимченко В. И. члену Конституционной комиссии...

Ответ неверный.Надо подавать напрямую Наталье Миролюб.