Критерии оценки
Актуальность:
Грамотность:
Стиль:
Комментариев:
0
Рейтинг статьи:
0

Ваши комментарии и оценки формируют рейтинг публикации. Лучшая публикация попадает в ТОР и это дает возможность автору стать экспертом сайта.

Внимание!
Автор самостоятельно размещает свои материалы на нашем сайте и несет за их достоверность полную ответственность. Редакция не всегда разделяет мнение автора.

Live
Как провести обмен по формуле «всех на всех», или Об «успехах» дипломатии Волкера
Ирина Русенко 29.05 10:35 — комментирует статью Как провести обмен по формуле «всех на всех», или Об «успехах» дипломатии Волкера
Как провести обмен по формуле «всех на всех», или Об «успехах» дипломатии Волкера
Гость Из Будущего 26.05 05:02 — комментирует статью Как провести обмен по формуле «всех на всех», или Об «успехах» дипломатии Волкера
Свобода слова по-еврореформаторски: неугодные СМИ закрыть, инакомыслие…
Ирина Русенко 22.05 15:31 — комментирует статью Свобода слова по-еврореформаторски: неугодные СМИ закрыть, инакомыслие…
Прозрение Европы,  или Новые горизонты демократии по-украински
Ирина Русенко 18.05 15:58 — комментирует статью Прозрение Европы, или Новые горизонты демократии по-украински
Прозрение Европы,  или Новые горизонты демократии по-украински
Ирина Русенко 18.05 15:57 — комментирует статью Прозрение Европы, или Новые горизонты демократии по-украински
По иску Виктора Медведчука суд обязал Парубия пройти психолого-лингвистическую…
Ирина Русенко 18.05 15:45 — комментирует статью По иску Виктора Медведчука суд обязал Парубия пройти психолого-лингвистическую…
По иску Виктора Медведчука суд обязал Парубия пройти психолого-лингвистическую…
Ирина Русенко 18.05 15:43 — комментирует статью По иску Виктора Медведчука суд обязал Парубия пройти психолого-лингвистическую…
С Праздником Светлой Пасхи!
Борис Борисович Рогозин 17.05 16:03 — комментирует статью С Праздником Светлой Пасхи!
С Праздником Светлой Пасхи!
Борис Борисович Рогозин 17.05 16:02 — комментирует статью С Праздником Светлой Пасхи!
Виктор Медведчук: Прорыв украинских товаропроизводителей на Запад так и не…
Гость Из Будущего 12.05 15:13 — комментирует новость Виктор Медведчук: Прорыв украинских товаропроизводителей на Запад так и не…
В. Медведчук: О каком повышении цены идет речь, если в Украине три четверти газа —…
Алекс Короткий 10.05 23:31 — комментирует новость В. Медведчук: О каком повышении цены идет речь, если в Украине три четверти газа —…
Газ Украины и для Украины: дискуссии вокруг цены
Алекс Короткий 10.05 23:21 — комментирует статью Газ Украины и для Украины: дискуссии вокруг цены
Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 21,3 млрд грн…
Таїсія Попович 10.05 23:14 — комментирует новость Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 21,3 млрд грн…
В. Медведчук: О каком повышении цены идет речь, если в Украине три четверти газа —…
Таїсія Попович 10.05 22:11 — комментирует новость В. Медведчук: О каком повышении цены идет речь, если в Украине три четверти газа —…
В. Медведчук: Надругательство над подвигом воинов-освободителей стало в…
Таїсія Попович 10.05 22:08 — комментирует новость В. Медведчук: Надругательство над подвигом воинов-освободителей стало в…
Газ Украины и для Украины: дискуссии вокруг цены
Саша Жук 10.05 15:21 — комментирует статью Газ Украины и для Украины: дискуссии вокруг цены
Американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа
Таїсія Попович 10.05 14:49 — комментирует новость Американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа
Виктор Медведчук: Стереть из памяти людей одесскую трагедию не удастся
Таїсія Попович 10.05 14:48 — комментирует новость Виктор Медведчук: Стереть из памяти людей одесскую трагедию не удастся
Виктор Медведчук: Стереть из памяти людей одесскую трагедию не удастся
Таїсія Попович 10.05 14:18 — комментирует новость Виктор Медведчук: Стереть из памяти людей одесскую трагедию не удастся
С днем Великой Победы!
Таїсія Попович 10.05 14:14 — комментирует статью С днем Великой Победы!
Заявление

ВГР «Український вибір» пропонує Концепт федеративної реформи в Україні

ВГР «Український вибір» пропонує Концепт федеративної реформи в Україні

Унітарна форма правління в Україні через свою жорстку централізацію влади та враження системи правління, чиновницького апарату метастазами корупції, змову на вищих щаблях ешелонів влади з метою розкрадання національного багатства, участь у цьому президентської структури влади та його оточення узурпувала владу народу.

Ліквідація інституту народовладдя, ігнорування історичних, геополітичних, гуманітарно-культурних та інших особливостей народів, які мешкають на території України, фактично призвели до створення умов для розколу України, національного роз’єднання, протистояння і антагоністичних настроїв у населення різних територій.

Вимогою часу і нагальною історичною потребою на сьогоднішній день є формат перезавантаження форми і способу системи управління суспільними процесами, основоположними принципами якого має бути збереження непорушності єдності та територіальної цілісності держави як парламентсько-президентської республіки.

Вирішенню цих питань має слугувати запропонована «Українським вибором» нова модель територіального устрою України як єдиного засобу забезпечити реальну децентралізацію влади, реалізацію громадянських прав на внутрішнє самовизначення, самоорганізацію та самоуправління на рівні суб’єктів федералізації та прав територіальних громад на рівні місцевого самоврядування на управління державними справами безпосередньо шляхом виборів, референдумів, територіальних зібрань (віче), наказу виборців (петиції).

Передбачено зміщення центру управління державними і громадськими справами до рівня територіальних громад та їх об’єднань, відмову від президентської вертикалі влади та президентських адміністрацій всіх рівнів. Двопалатний парламент уповноважується на обрання Президента і формування Уряду. Децентралізація влади, крім зміни системи управління, пропонує три основні напрями реформи — бюджетний, земельний та кадровий федералізм.

Фінансова система федеративної держави має ґрунтуватися на принципі бюджетного федералізму, де, крім єдності бюджетної системи, має бути самостійність бюджетів різних рівнів федерального, крайового і місцевого самоврядування, наявність права краю вводити податки та інші платежі для наповнення регіонального та місцевого бюджетів, дотримання балансу інтересів Федерації, її суб’єктів та органів місцевого самоврядування.

Місцевий бюджет буде формуватися на 100% за рахунок податків на майно фізичних осіб, з єдиного податку та ін. В оперативному управлінні й розпорядженні територіальних громад будуть бюджетні надходження в розмірі до 80%, усі інші надходження спрямовуватимуться до федерального бюджету. Бюджетний федералізм не допускає подальшої практики, коли в розпоряжденні територіальних рад залишалося до 7% зароблених територіями коштів. Тоді як в інших країнах цей показник, як правило, становить 16 — 25%. 

Система земельного федералізму передбачає принцип розпорядження та управління землею та її ресурсами Українським народом як безпосереднім її власником. Земля як основне національне багатство і джерело існування не може бути предметом відчуження. Саме земля  має визначати основу території країв, у зв’язку із чим не допускається зміна кордонів Української Федерації і кордонів країв без згоди на те громадян Української Федерації. Земельний федералізм ґрунтується на праві територіальних громад та їх об’єднань на розпорядження національним багатством. Використання землі, її ресурсів, в тому числі корисних копалин мають стати бюджетоутворюваним джерелом для органів місцевого самоврядування.

Не менш важливим є вирішення проблем кадрового забезпечення. Реалізація функцій Української Федерації в гуманітарній, економічній та інших сферах життя має забезпечити  належне кадрове укомплектування і кадрову політику на засадах професіоналізму, доброчесності, вірності служінню Українському народові та єдності держави. Кадровий федералізм – це  пропорційність в частині представництва у федеральних органах влади (крім Палати депутатів) вихідців із різних територій.

Формування представницьких і виконавчих органів територіальних громад має здійснюватися особами, які є членами відповідних територіальних громад чи їх об’єднань. Не допускається втручання федеральних органів у формування кадрової політики країв чи територіальних громад в своїх представницьких чи виконавчих органах.

Перевагою кадрового федералізму є передбачуваність та задіяння контрольних механізмів з боку жителів країв та територіальних громад за діяльністю посадових осіб із наданням права відкликання з посади чи припинення повноважень діяльності відповідного представницького органу. Для реалізації подібних повноважень передбачено надання права громадянам на територіальні збори представників (віче) або накази виборців (петиції).

Громадський рух «Український вибір», реалізуючи зазначений Концепт федеративної реформи, відмежовується від будь-яких поглядів та ідей сепаратистського спрямування, не поділяє точок зору щодо допустимості розколу і порушення цілісності території держави, натомість  у своїй діяльності пропагує народний і державний суверенітети, єднання і цілісність території держави Україна.

Громадський рух оприлюднює розроблений Концепт федеративної реформи для обговорення та внесення пропозицій. Запрошуємо до співпраці з метою територіальної організації державної влади в Україні! 

 

Виконавчий комітет Громадського руху «Український вибір»

Материалы этого раздела размещаются авторами самостоятельно в режиме свободной постановки. Редакция может не разделять позицию автора.

Уважаемые авторы! Просим вас не использовать сайт "Украинский выбор" для перепоста материалов с других источников и рекламы товаров и услуг. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Комментарии (31)
Макс Максимов | 31.03.2014 13:59

в россии федерализм только на бумаге. ничего на местах не решается, а все решения принимаются в кремле. так зачем нам такое счастье надо? и раньше как то медведчук не заикался о федеративном устройстве украины, а только от пару дней назад, когда об этом заговорил лавром,устами которого глаголит кум медведчука

О!исчо один гопник между ногами как прищык проЯвился.

Виктор Медведчук
Сайт ОДУВ.
Тема:Федерализация.
25.05.2012 г.
Статья:Вопросы реальной политики.
Федерализация - вопрос, актуальный для Украины. Вопрос…

Это спецкомен для мальчика Макса,который пока только знакомые буквы научился распозновать.

Макс Максимов
Публикаций: (0) Видео: (0) Комментируют: (0) Просмотров: (0)
----
А это для тех кто акромя букв и уже слова научился собирать.

Михаил Спасский | 27.03.2014 11:06

Да кто еще не понял = Единая Страна, Єдина Країна (з великої букви) - это взято с моих постингов в теме на метафоруме " Украинская Федеративная Республика. Атрибуты", начиная с третьей страницы, то и дело применял название не Украина, но Країна, также Держава (а Страна с большой буквы - это уже в силу перевода на русский скорей всего отсебячина властей киевских.)

Тем более, что я писал "єдина Країна" в другом месте в режиме просмотра. (Мой комп и телефон уже давно на прослушке у.. журналистов, как украинских, так и русских. А всё началось с бумажных обычных писем на Мельникова,42.)

Так вот, я писал "єдина Країна" везде только в контексте федерализации Украины. Отсюда, только на этом сайте сохранена приемлемлимость духа этого выражения. Тогда как на украинских каналах - оно всего лишь злой плагиат. Вот почему этот лозунг на украинском ТВ у меня вызывает отторжение. Настолько, что не смотрю даже этих .. Ворониных :) (Не знаю почему, но меня он не раздр

Анна Иванова | 27.03.2014 09:53

Хотелось бы сделать такое замечание, что все реформы нужно делать вовремя, а не тогда когда это поздно делать.

Критика януковического капитализма смелая. А именно, ему меняется в вину самый страшный грех - ликвидация института народовластия!!!???
А о каком народовластии, которое с диктатурой капиталистов не совместимо, говорится? Не о либерализме ли, именуемом на Западе "демократией". Так и есть. Ведь капиталисты мнят себя демократами - улыбчивые, рукопожатные, целуют сироток в детских приютах во время предвыборной кампании... То есть, в популярном понимании демократия отождествляется с этикой, с хорошими манерами.
А на самом деле демократия - это такой способ общественного существования, в котором власть делится поровну между классами работодателей и пролетариев. Кстати, вот трезвая мысль автора: "Вимогою часу і нагальною історичною потребою на сьогоднішній день є формат перезавантаження форми і способу системи управління суспільними процесами..." Однако дальше, увы - либерализация и федерализации Украины, по американскому образцу. Типа - начали во здравие, кончили - за

Безусловно, в условиях нынешнего острейшего экономического и политического кризиса становится очевидным, что Украине просто необходима новая модель территориально-административного устройства страны. Однако, как по мне, вопрос о федерализации Украины сегодня вызовет много противоречивых мнений у людей.

Андрей Логунов | 27.03.2014 09:10

Если федерализация предполагает решение всех вопросов по федеральным округам, то в такие вопросы может быть поставлен и вопрос отделения округа и переход в другое государство. Правомерность такого решения будет в рамках закона.

Аким Сокол | 27.03.2014 09:02

Сеня "Дай Денег" Яценюк настаивает на ликвидации областных государственных администраций, как органов исполнительной власти в стране, и делегировании их полномочий новосозданным исполкомам. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/25/7020258/

Децентрализация?! Бюджет только в Киеве?!

Анна Бабенко | 27.03.2014 08:46

Вважаю, що подібні зміни позитивно вплинуть на розвиток регіонів України, тому що більшість питань, що регулюються з центру, можливо вирішити на місцях з набагато меншими затратами часу і коштів.

Людмила 830885305 | 27.03.2014 08:33

Да, данная идея, может быть, и замечательная и правильная, только, по-моему, не своевременная. Сейчас предлагать обговаривать подобные идеи, все равно, что размахивать красным плащом перед носом разъяренного быка.

Макс Максов | 27.03.2014 08:31

Наконец-то мнение народа было услышано. Данный концепт федеративной реформы, возможно, не идеален. И до внедрения данного концепта еще далеко. Но тот фактор, что простых людей услышали и предпринимаются попытки хоть что-то сделать, уже для людей приятен. Главное, чтобы власть на местах после вероятного внедрения концепта сама не захлебнулась собственной властью и не спровоцировала уже региональные майданы.

В свете последних событий унитарная Украина сейчас видится или в двух экземплярах, или сильно уменьшившаяся территориально. Вышеприведенный концепт выглядит чуть ли не единственным вменяемым путем выхода из клубка накопившихся противоречий. Но... Недаром же появилась поговорка "Все в истории происходит трижды - как трагедия, как фарс и на Украине". Так что двоякое впечатление.

Я считаю что нужно спрашивать у народа. Проводить референдум. Нельзя принимать никаких решений однобоко. Если бы осенью 2013 провели референдум то может быть не было кровавых событий февраля 2014 года. И сейчас нынешняя власть делает только то что им выгодно, не спрашивая у людей

Алёна Бажан | 27.03.2014 08:24

Я считаю, что сейчас поспешно принимать концепт нет смысла, все равно найдутся недовольные. А Крым таким решением не вернуть.

Алена Дрон | 27.03.2014 08:07

Да, я солидарна с мнением, что нужно больше прислушиваться к народу,

Анна Пяткина | 27.03.2014 07:55

Лучше всего было бы, чтобы просто прислушивались к украинскому народу!

Есть механизмы писания разных концептов (сколько людей - столько и концептов), но нет ни одного механизма реализации хоть одного концепта.

Нужно, чтобы каждый регион обладал правом устанавливать свои порядки внутри территории, тогда не будет такого противостояния! Я за унитарную форму правления.

Рудик Смольный | 27.03.2014 07:54

В Одесской области хотели сделать русский язык областным, при губернаторе Матвийчуке, что неплохо, я считаю.

Рудик Смольный | 27.03.2014 07:38

Если президента легко смесить, когда он неугоден, то роль его даже не столько формальна, сколько просто необходима для норм общественности.

Елена Крылова | 27.03.2014 07:56

В принципе, если дать больше прав регионам, никто от этого не пострадает. Зато народ на местах почувствует, что что-то изменилось, что больше не будет так, как раньше, когда можно не ходить на голосования, поскольку твой голос ничего не решает – все уже определено и подсчитано в столице.

Артём Чернюк | 26.03.2014 22:15

Несомненно народовластие! Слушаем других, но стоим на своём!

Аким Сокол | 26.03.2014 08:38

15 апреля проект новой Конституции появится в парламенте http://lb.ua/news/2014/03/25/260733_yatsenyuk_proekt_novoy_konstitutsii.html
Кто его разработал?!

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТУПИКА И К ПРОЦВЕТАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ УКРАИНЫ. ДОЛЖНЫ И ОБЯЗАНЫ ЖИТЬ В ОДНОМ ДОМЕ,НО ПО РАЗНЫМ КВАРТИРАМ ИЗ-ЗА ОСТРЫХ УГЛОВ ИСТОРИИ РАСКАЛЫВАЮЩИЕ НАШЕ ГОСУДАРСТВО,ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Роман Б | 27.03.2014 07:34

Реальная федерализация - да, но почему ее так настойчиво требует Россия? я от нее сейчас ничего хорошего не жду...

Леонид Сачевник | 25.03.2014 19:58

У В.Медведчука есть выбор баллотироваться на президента Украины, мера Киева - возможность реализовать инициативы УВ.

Роман Б | 27.03.2014 07:35

При новой Конституции роль президента довольно формальна. Да и поддержка пока не та. Нужно сосредоточиться на борьбе за места в парламенте.

Леонид Сачевник | 25.03.2014 19:29

Приєднуйся!